Stichting Malden in Motion © 2019. | Disclaimer  |

Stichting Malden in Motion

Op 27 maart 2014 is de Stichting Malden in Motion opgericht. De stichting organiseert binnen de gemeente Heumen allerlei activiteiten en ondersteunt desgewenst die van andere vrijwilligers, verenigingen of stichtingen. Ze houdt daarbij rekening met evenwichtige spreiding door het jaar heen. De stichting doet dit om bij te dragen aan een fijn woonklimaat in de kerkdorpen. Ze heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.

 

De Stichting Malden in Motion is voortgekomen uit het Vierdaagsecomité. Dit comité heeft in 2012 en 2013 de derde week van juli klank en kleur gegeven. Het werd vanuit de gemeente aangestuurd. Omdat de gemeente naar kerntaken wilde en dit daar niet bij hoort, is het comité opgegaan in een stichting. Dat maakt het werken met sponsoren ook eenvoudiger.


Structuur
De stichting kent een algemeen bestuur met zeven leden. Elk lid heeft zijn eigen specialiteit. Denk aan kennis van en ervaring met entertainment, financiën, pr en communicatie, marketing en sponsoring, horeca. Uit het algemeen bestuur is een dagelijks bestuur benoemd, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Daarnaast kent de stichting werkgroepen. Per activiteit wordt er een ingericht. Hierin zitten experts vanuit het bestuur, maar kunnen ook niet-leden gevraagd worden. De trekker ervan is altijd een bestuurslid.

Samenstelling stichtingsbestuur
Voorzitter:           Ron Vredebregt
Secretaris:          Hub Hamers
Penningmeester: Peter van Heijnsbergen

Lid:  Peter Keemers
Lid:  Elise Overes
Lid:  Marc Eissing
Lid:  Hans Janssen

EvenementenVoor meer informatie

* Pleinfeest Malden


* Vierdaagse feesten Malden

* 2019 Gemeente Heumen

EvenementenkalenderVoorste rij vlnr: Peter van Heijnsbergen,

 Hans Janssen, Hub Hamers
Achterste rij vlnr: Marc Eissing, Elise Overes,  Peter Keemers, Ron Vredebregt


Voor organisatie en ondersteuning van activiteiten in de gemeente Heumen

Ga naar de site van Vierdaagsefeesten Malden Ga naar de site van Pleinfeest Malden